Comparatia dintre ziarele românesti si franceze din perspectiva interculturala

1. Schita de tipologie transversala a genurilor presei de informare generala
2. Analogii în privinta structurarii pe rubrici, genuri, ansambluri redactionale
3. Diferente notabile în privinta structurarii pe rubrici, genuri, ansambluri redact.
4. Raportul dintre genurile “clasice” si cele recent aparute în cele 2 corpusuri
5. Raportul dintre genurile de informare si genurile de opinie în cele 2 corpusuri
6. Sinteza pentru volumul Genul jurnalistic ca practica discursiva si culturala. Un studiu pe cotidiene românesti si franceze de informare generala
 
© 2009 Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca