Conceptul de gen jurnalistic ca gen mediatic: definire, criterii, tipologie

1. Teoria genurilor de discurs ca practici discursive si culturale
2. Teoria si tipologia genurilor jurnalistice la cercetatorii din AD si din Media
3. Criterii de categorizare si tipologiile manualelor de jurnalism românesti
4. Criterii de categorizare si tipologiile manualelor de jurnalism franceze
5. Corespondentele dintre manualele românesti si cele franceze
6. Stabilirea unor criterii de categorizare si a unei tipologii operationale
 
© 2009 Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca