Analiza unor aspecte particulare ale problematicii genurilor

1. Descrierea unor genuri ale presei de informare în spatiul interdiscursiv intern
2. Descrierea unor genuri ale presei de informare din perspectiva interculturala
3. Analiza unor genuri de frontiera între presa scrisa si literatura
4. Strategii discursive în presa de informare si relatia lor cu genul jurnalistic
5. Aportul elementelor de ordin macro-, microstructural, si textual la conturarea profilului unui cotidian
6. Sinteza pentru volumul Aspecte ale problematicii genurilor în presa româna si franceza de informare generala
 
© 2009 Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca