Analiza genurilor presei scrise de informare româneşti

1. Selectia articolelor din Ziua, România libera si Cotidianul
2. Rubrici, ansambluri redactionale si genuri reprezentative în Ziua
3. Rubrici, ansambluri redactionale si genuri reprezentative în România Libera
4. Rubrici, ansambluri redactionale si genuri reprezentative în Cotidianul
5. Articole inclasabile sau genuri nou create
6. Concluziile analizei genurilor presei scrise de informare românesti
 
© 2009 Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca