Analiza genurilor presei scrise de informare franceze

1. Selectia articolelor din Le Monde, Le Figaro si Libération
2. Rubrici, ansambluri redactionale si genuri reprezentative în Le Monde
3. Rubrici, ansambluri redactionale si genuri reprezentative în Le Figaro
4. Rubrici, ansambluri redactionale si genuri reprezentative în Libération
5. Articole inclasabile sau genuri nou create
6. Concluziile analizei genurilor presei scrise de informare franceze
 
© 2009 Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca